Digital media planning & management

LEADVIEW mang đến giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận và tương tác với khách hàng thông qua các kênh truyền thông online. Chúng tôi giúp bạn xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả, tối ưu hóa ngân sách quảng cáo và đạt được mục tiêu kinh doanh của mình

Advantage 

Phân tích thị trường và đối tượng khách hàng

Hiểu rõ thị trường, hành vi và sở thích của khách hàng mục tiêu để xây dựng chiến lược truyền thông phù hợp.

Lập kế hoạch truyền thông chi tiết

Xây dựng kế hoạch chi tiết về các kênh truyền thông, nội dung và ngân sách quảng cáo

Thực hiện và quản lý chiến dịch

Quản lý và điều chỉnh các chiến dịch truyền thông trên nhiều nền tảng, từ mạng xã hội, Google Ads đến các kênh truyền thông số khác

Tối ưu hóa liên tục

Liên tục theo dõi, phân tích và tối ưu hóa chiến dịch để đạt hiệu quả cao nhất

Process

  1. NHẬN YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG 
  2. THẢO LUẬN VỚI TEAM VÀ GỬI BÁO GIÁ 
  3. KÝ HỢP ĐỒNG VÀ TƯ VẤN KĨ HƠN VỀ CÁC NỀN TẢNG 
  4. THỰC CHIỆN CHIẾN DỊCH VÀ ĐIỀU CHỈNH 
  5. BÁO CÁO, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ 


Our project

Thông tin
liên hệ

Liên hệ chúng tôi ngay tại đây hoặc trên Facebook Page LeadView Digital