SEEDING – REVIEW

Đa kênh:

Facebook, Google Maps, Tiki, Shopee, Lazada, Appstore, Playstore

Đa dạng:

Đánh giá, bình luận, bình chọn, đăng bài

Multi-seeder:

Người dùng bình thường, người có ảnh hưởng, KOC, KOL


Hoạt động 40.000 tài khoản hàng ngày
>1.000.000 bình luận hàng tháng
Quét TẤT CẢ các nhóm, trang và người dùng có liên quan

FACEBOOK GROUP/ PAGE SCAN DEMO  

REPORT DEMO 

PROCESS

Xác định TA và mục tiêu 

Chọn kênh, nhóm/trang, phương pháp thủ công/tool

Xây dựng nội dung và lên kế hoạch cho chiến dịch 

Chuẩn bị các tài khoản 

Tiến hành chiến dịch 

FORMAT

Dạng thủ công

Tách nội dung cho từng bình luận

             Chọn một bài viết cụ thể để gửi bình luận

                    Chụp ảnh từng bình luận để đưa vào báo cáo

Dạng tool 

Chuẩn bị 5-10 nội dung chung cho chiến dịch

                  Hệ thống tự động đăng bình luận các bài viết trong nhóm,trang và tường cá nhân của người dùng thuộc nhóm/trang

               Báo cáo chụp ảnh bảng điều khiển hệ thống, không chụp ảnh từng bình luận

Thông tin
liên hệ

Liên hệ chúng tôi ngay tại đây hoặc trên Facebook Page LeadView Digital