Revenue-Share Direct Booking for Hotels

Traveler Journey

Collect Data Points From Travelers

Dữ liệu hàng không

 • Tìm kiếm 
 • Đặt chỗ 
 • Điểm xuất phát ( sân bay, thành phố )
 • Điểm đến ( sân bay, thành phố )
 • Ngày/giờ khởi hành 
 • Ngày/giờ về 
 • Số lượng hành khách 
 • Thông tin hành khách ( người lớn, trẻ em )
 • Giá vé
 • Lớp du lịch 
 • Trạng thái chương trình khách hàng thân thiết 


Dữ liệu khách sạn 

 • Tìm kiếm 
 • Đặt chỗ 
 • Điểm đến 
 • Thời gian cứ trú 
 • Ngày nhận phòng 
 • Ngày trả phòng 
 • Số lượng khách 
 • Thông tin khách ( người lớn, trẻ em )
 • Giá
 • Đánh giá sao 


Ads Optimization

Campaign Targets & Plan

Tạo chiến lược kênh toàn diện, tạo nhận thức, thu hút khách truy cập tương tác và tối ưu hóa chuyển đổi. Cách tiếp cận phối hợp cho phép phân bổ ngân sách hiệu quả và tối đa hóa hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị trong suốt hành trình của khách hàng

Phạm vi tiếp cận và nhận thức (CPM)

Mức độ tương tác (CPC)

Chuyển đổi và bán hàng (CPA)

What will my ads look like?

How it works

Ký hợp đồng và thống nhất mức phí hoa hồng

LeadView thiết lập, quản lý và đầu tư để dự án mang lại kết quả.

Vào đầu mỗi tháng, chúng tôi cung cấp báo cáo đặt phòng, khách sạn xác nhận việc đặt phòng. Sau đó, LeadView sẽ tạo hóa đơn theo những lượt đặt trước đã được xác thực đó.

Thông tin
liên hệ

Liên hệ chúng tôi ngay tại đây hoặc trên Facebook Page LeadView Digital